Оперативен лизинг – финансови предимства


Оперативен лизинг предимстваОпертивния лизинг е изключително удобен и подходящ за фирми и юридически лица. С много предимства, които Ви помагат да планирате напред.

 • Без високи първоначални разходи, както когато директно закупувате автомобила и не намалявате финансовите средства на компанията;
 • Месечни вноски, фиксирани за целия период на договора. По този начин
  може да планирате разходите си.
 • Месечната вноска се прилага за разход по външни услуги в пълния и размер;
 • Чрез вноската за Оперативен лизинг ежемесечно намалявате от обема на данъците, които Вашата фирма дължи въз основа на облагаемите и приходи;
 • Без необходимост от вписване на автомобилите като актив във Вашия счетоводен баланс;
 • Без рискове, свързани с резлизирането на пазара, като употребяван автомобил.
 • От дата 01 януари 2013 г. всички автомобили, наети от юридически лица на краткосрочен или дългосрочен наем (оперативен лизинг) ползват данъчен кредит.
  За връзка с нас:

  Avis Рент а Кар
  Бул. Хр. Колумб 43
  София 1592
  Телефон: +359 2 826 11 00
  +359 2 827 11 00
  Факс: +359 2 827 30 57
  E-mail: reservations@avis.bg